آیا تا کنون شده فکر کنید که چرا چشمانتان عفونت میکند یا مژه هایتان فر نمیشود یا بدتر از همه هر دو مورد گفته شده را تجربه کرده باشید؟
خوب باید از فر مژه تان باشد. خیلی از مردم تشخیص نمیدهند که طول عمر فرمژه آنها مادامالعمر نیست. یا باید تمیز شوند یا تعویض. خوشبختانه روش های زیادی برای تمیز کردن فرمژه تان وجود دارد. 
نوار یا پد اسفنجی فرمژه تان را دربیاورید.
سشوار خود را روی داغ ترین حرارت تنظیم کنید. گرما کمک میکند که از شر باکتری ها خلاص شوید. سشوار خود را مستقیم روی فرمژه بگیرید.بخاطر داشته باشید برای از بین بردن باکتریهای درون آب باید آن را جوشاند پس حرارت سشوار شما وقتی میتواند باکتری ها را از بین ببرد که بتواند آب را بجوشاند.
سشوار خود را روشن کنید و فرمژه تان را حداقل ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه حرارت دهید. این کار باعث می شود که هرگونه ماده آرایشی یا جرم و کثیفی باقیمانده روی آن آب شود.
اجازه دهید که فرمژه تان برای چند دقیقه خنک شود تا فلز داغ به پوستتان نخورد.
 با یک دستمال کاغذی جرم و کثیفی پشت و جلوی فرمژه تان را خوب تمیز کنید.
.نوار یا پد اسفنجی فرمژه تان را بشویید و وقتی خشک شد سرجایش بچسبانید.

به یاد داشته باشید هنگام مراجعه به آرایشگاه این نکات را از آرایشگر خود بخواهید رعایت کند.