موهایت را شانه کن. هر کس دارای نوع مویی است که منجر به مسواک زدن مکرر می شود، اما اگر شما انجام دهید، مهم است که موهای خود را چند بار در طول روز بپوشانید تا آن را از بین نبرید. این باعث می شود موهای صاف و ابریشمی برای اکثریت روز فراهم شود.
پس از دوش گرفتن بهتر است موهای خود را به جای مسواک زدن شانه کنید. رطوبت مو می تواند باعث شکستگی شود زیرا موهای مرطوب شکننده تر از موهای خشک است. کمربندها در موهایشان آسانتر می شوند و همچنین در برطرف کردن مژه ها موثرند.
مهم است که با برداشتن موهای انباشته شده در موها، پاک کردن برس ها. برای تمیز کردن قلم مو، به سادگی موهای خود را در ناحیه ساق پا همراه با هر محصول دیگر باقی بگذارید و قلم مو را با مخلوطی از سودا و آب جوش یا مقدار کمی شامپو و آب تمیز کنید.