برای باز کردن گره مو از یک مینرال، مرطوب کننده، یا روغن مو استفاده کنید. اگر موهای شما به راحتی گره میخورد، با استفاده از یک محصول از ساقه های خود شروع کنید. محصول را به طور مستقیم بر روی موهای خود اسپری کنید و یا مقدار کمی از محصول را در دستان خود قرار دهید و انگشت خود را داخل موهای تان بکشید. 
محصولات باز کننده گره مو معمولا برای موهای فر مناسب است. این محصولات آرایشی مو به خوبی بر روی موهای ضخیم، متوسط و یا فرفری جواب میدهد. با توجه به طول و ضخامت موی خود، مقدار مناسبی از این محصولات را در هربار استفاده کنید. 
اگر از روغن مویی مانند روغن آرگن یا روغن زردآلو استفاده کنید، بین 2 تا 5 قطره استفاده کنید. موهای کوتاه و موهای نازک فقط نیاز به 2 قطره دارد، در حالی که موهای بلند ممکن است 4 تا 5 قطره باشد.